Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ακολουθούν τα τμήματα  αναλυτικά ως εξής:

 

Δευτέρα

6.00μμ – 7.00μμ αρχάριο τμήμα παιδιά  Νηπιαγωγείου, Α’ , Β’ Δημοτικού

7.00μμ – 8.00μμ μεσαίο τμήμα προχωρημένα παιδιά Γ’, Δ’ , Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

8.00μμ – 9.00μμ προχωρημένο τμήμα

 

Τετάρτη

6.00μμ – 7.00μμ αρχάριο τμήμα παιδιά  Νηπιαγωγείου, Α’ , Β’ Δημοτικού

7.00μμ – 8.00μμ μεσαίο τμήμα προχωρημένα παιδιά Γ’, Δ’ , Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

8.00μμ – 9.00μμ προχωρημένο τμήμα

 

Παρασκευή
Εντευκτήριο – ελεύθερη ώρα
6.00μμ – 8.00μμ αρχάριοι παιδιά  Νηπιαγωγείου, Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

8.00μμ – 10.00μμ προχωρημένοι – ενήλικες

 

Σάββατο

10.00πμ – 1.30μμ προπόνηση και προετοιμασία της ομάδας

 

Τρίτη

7.00μμ – 8.00μμ μεσαίο τμήμα προχωρημένα παιδιά Γ’, Δ’ , Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

 

Πέμπτη

7.00μμ – 8.00μμ μεσαίο τμήμα προχωρημένα παιδιά Γ’, Δ’ , Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

 

Τρίτη και Πέμπτη

8.00μμ – 9.30μμ θα γίνονται ιδιαίτερα μαθήματα ατομικά ή σε κλειστά γκρουπάκια 2-3 ατόμων (κατόπιν συνεννόησης)

Social media