Μέλη του συλλόγου

Τα μέλη του Σκακιστικού Ομίλου Καλαμαριάς

 • Δερματόπουλος Κωνσταντίνος
 • Ρωμανός Θεόδωρος
 • Αθανασιάδης Μιχάλης
 • Μουρελάτος Ηλίας
 • Τσιλιάς Νίκος
 • Αθανασιάδου Χριστίνα
 • Κουτσογιαννοπούλου Θεοδώρα
 • Τσιλιάς Πασχάλης
 • Σπύρου Άγγελος
 • Χαλυβόπουλος Δημήτρης
 • Παπαγεωργίου Γιάννης
 • Μαννασή Ελένη
 • Αντωνιάδου Εύη
Social media