Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκακιστικού Ομίλου Καλαμαριάς

Πρόεδρος : Δερματόπουλος Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος : Ρωμανός Θεόδωρος

Γραμματέας : Αθανασιάδης Μιχάλης

Ταμίας : Μουρελάτος Ηλίας

Μέλος : Τσιλιάς Νικόλαος

Μέλος : Αθανασιάδου Χριστίνα

Μέλος : Μαννασή Ελένη

Social media